Vi är ditt lokala auktoriserade bilglasmästeri med verkstad i Uppsala, Järfälla, Tierp och Östhammar

Glasklart är auktoriserade bilglasmästare som finns tillgängliga för dig. Vi hjälper alla typer av kunder och har verkstad i Uppsala, Tierp och Östhammar.

Här på bilglas-sidan hittar du information om byte av bilglas, stenskottslagning och fordonsglas.