ROT-avdrag

Som ROT-arbeten räknas reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Detta ger rätt till skattereduktion om tjänsten utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i eller har som fritidsbostad.

ROT är en förkortning av Reparation, Om- och Tillbyggnad. En skattereduktion kan maximalt utgå om 30% av arbetskostnaden. Material- och resekostnader i samband med ROT-arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete (reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad) e är att du antingen ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får således göra ett skatteavdrag om 30% av arbetskostnaden på belopp upp till maximalt 50 000 kronor vid anlitande av en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostad. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialkostnader. ROT-avdraget är kopplat till den enskilda invididen.