Videoklipp: Montering av skärmtak på Elite Hotel Academia

Se vårt filmklipp hur det kan se ut när vi monterar skärmtak vid er. I filmen monterar vi skärmtak på Elite Hotel Academia i Uppsala.

Kontakta oss så bestämmer vi tillsammans vilket skärmtak som passar er bäst.